To jest szczególny rodzaj produktu, który wymaga znacznie większego skupienia i poświęcenia czasu
ponieważ tego typu produkty są elementem całości zestawów. kilka kontraktów tego typu nauczyło nas realizować takiego typu wyzwania.